Εκτύπωση


Διεύθυνση επικοινωνίας

PAWECO GmbH
Boesch 63
CH-6331 Huenenberg
Switzerland

Email: info@paweco.ch


Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος

Patrick Trüssel, CEO


Καταχώρηση στο εμπορικό μητρώο

Εταιρεία: PAWECO GmbH
Αριθμός: CHE-109.441.799


Αριθμός φόρου προστιθέμενης αξίας

CHE-109.441.799 MWST


Αποποίηση ευθύνης

Ο συγγραφέας δεν εγγυάται ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι σωστές, ακριβείς, ενημερωμένες, αξιόπιστες ή πλήρεις.

Αποκλείονται όλες οι αξιώσεις ευθύνης κατά του συγγραφέα για υλικές ή άυλες ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση, τη χρήση ή τη μη χρήση των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο, την κακή χρήση της σύνδεσης ή άλλα τεχνικά σφάλματα.

Όλες οι προσφορές είναι μη δεσμευτικές. Ο συγγραφέας διατηρεί ρητά το δικαίωμα να τροποποιεί, να συμπληρώνει ή να διαγράφει τμήματα σελίδων ή ολόκληρο τον ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη δημοσίευση.


Αποποίηση ευθυνών για συνδέσμους

Οι παραπομπές και οι σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων είναι εκτός του τομέα ευθύνης μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τους εν λόγω ιστότοπους. Η πρόσβαση και η χρήση αυτών των δικτυακών τόπων γίνεται με ευθύνη του χρήστη.


Πνευματικά δικαιώματα

Τα πνευματικά δικαιώματα και όλα τα άλλα δικαιώματα επί του περιεχομένου, των εικόνων, των φωτογραφιών ή άλλων αρχείων σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν αποκλειστικά στην PAWECO GmbH ή στους ειδικά κατονομαζόμενους κατόχους των δικαιωμάτων. Για την αναπαραγωγή οποιουδήποτε στοιχείου πρέπει προηγουμένως να ληφθεί η γραπτή συγκατάθεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.


Πηγή: SwissAnwalt