Projectmanagement

Projectmanagement helpt jou en je team om projecten succesvol af te ronden. Maar wat is eigenlijk een project? Een project is een geplande onderneming die nog niet is gerealiseerd. Het is een projecttaak die begrensd wordt door een bepaald budget, tijd en personele middelen. Een project heeft een bepaald begin en einde en natuurlijk een bepaalde projectcomplexiteit. einde en natuurlijk een bepaalde projectcomplexiteit.

projectmanagement

Welke projectmanagementmethoden zijn er?

Er zijn verschillende projectmanagementmethoden. Bij de watervalmethode, werk je de taken stap voor stap af tot het project klaar is. Al het werk wordt van tevoren gepland. Deze methode laat je weinig ruimte voor onverwachte uitdagingen omdat de taken allemaal gepland zijn. Echter, als je kiest voor een agile methode, waarbij je bepaalde taken met je team op een agile manier uitwerkt, kun je veel flexibeler reageren op ongeplande uitdagingen. Er bestaat ook een projectmanagement methode die waterval en agile combineert. Bij deze methode wordt het project vooraf gepland, maar de agile manier van werken flexibiliteit dan het klassieke watervalprincipe. Natuurlijk, zijn er diverse andere methoden, waar we hier niet op in zullen gaan.

Wat zijn de rollen in projectmanagement?

Bij projectmanagement zijn er verschillende rollen zoals de opdrachtgever van het project, de projectsponsor, de projectmanager,, het projectteam en de stuurgroep. Eén persoon kan ook meerdere projectrollen bekleden. Er zijn nog meer rollen die hier niet genoemd zijn, omdat we alleen kijken naar de gangbare rollen.

Project opdrachtgever

De projectcommissaris is de persoon of instantie die opdracht geeft voor het project en het project goedkeurt.

Projectsponsor

De projectsponsor is een persoon of een groep mensen uit het kadermanagement. De projectsponsor is verantwoordelijk voor het welslagen van het project en voorziet het projectteam de nodige taken en middelen.

Projectleider

De projectmanager leidt de operationele planning en controleert het project. Hij is verantwoordelijk voor het bereiken van alle doelen. Deze omvatten kostenbeheersing, deadlines en projectkwaliteit. Op het gebied van planning stelt hij of zij Op het gebied van planning, stelt hij doelen en bepaalt hij de middelen die nodig zijn om ze te bereiken.

Projectleider

De projectmanager is verantwoordelijk voor de operationele planning uitvoering en realisatie van de projecten. Hij controleert het proces, de werkwijze van het projectteam, het budget en de tijd en rapporteert dit aan de projectmanager. en rapporteert dit aan de projectmanager.

Projectteam

Het projectteam bestaat uit alle belanghebbenden bij het project die verantwoordelijk zijn voor de projectuitvoering en het projectmanagement. Om het project succesvol te laten verlopen, is het noodzakelijk dat iedereen op de anderen kan vertrouwen.

Stuurgroep

De stuurgroep neemt de sturende taken over die niet onder de verantwoordelijkheid van de projectleider vallen. Zij neemt algemene beslissingen en keurt wijzigingen goed. De stuurgroep adviseert de projectleider.

Begin nu met de gratis project management tool