Γράψτε σχόλια

Για την επιτυχή συνεργασία απαιτείται σαφής επικοινωνία. Έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε σχόλια για κάθε εργασία. Με αυτόν τον τρόπο, είναι επίσης δυνατό να κατανοήσετε αργότερα τι έχει συμφωνηθεί. Ανοίξτε την εργασία, γράψτε το σχόλιό σας και επιλέξτε το άτομο στο οποίο θέλετε να στείλετε το σχόλιο. Το άτομο αυτό θα λάβει το σχόλιό σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μπορεί με τη σειρά του να απαντήσει στο σχόλιό σας. Εάν ένα απλό κείμενο Εάν ένα απλό σχόλιο κειμένου δεν είναι αρκετό, μπορείτε να προσθέσετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο στο σχόλιό σας.

σχόλια